• b2b
  • Słownik

Witaj w naszym słowniku pojęć związanych z mediami oraz działalnością domów mediowych. Po Twojej lewej stronie znajduje się menu nawigacyjne z łączami do wybranych ważniejszych pojęć terminów dotyczących mediów. Zachęcamy do zapoznania się z treścią poszczególnych pojęć.

Capping

Nałożenie limitu kontaktów z reklamą na jednego użytkownika. Przykładowo: capping = 3 oznacza, że pojedynczy użytkownik zobaczy reklamę maksymalnie 3 razy.

CPP

Koszt zakupu 1 punktu GRP.

Koszt jednorazowego dotarcia reklamy do 1% grupy docelowej. Wylicza się go dzieląc koszt reklamy przez rating (GRP).

Dom mediowy

Często nazywany również jako agencja mediowa. Domy mediowe zajmuję się planowaniem mediów, zakupem powierzchni pod reklamy oraz analizowaniem mediów. Głównym celem klienta, który korzysta z usług domu mediowego jest znalezienie najdogodniejszej formy reklamy dla jego produktów. Domy mediowe posiadają specjalne narzędzia do monitorowania mediów, analizowania trendów oraz zakupu mediów, m.in. w telewizji. W domach mediowych pracują tzw. media planerzy - osoby zajmujące się planowaniem mediów. Przykładem domu mediowego jest SPC House of Media.

Efektywna częstotliwość

Zakładana minimalna liczba powtórzeń danej reklamy, o której sądzi się, że będzie skuteczna dla osiągnięcia celów komunikacji. Jest ona wyrażana w postaci liczby, np. 3+. Oznacza to, że aby reklama efektywnie oddziaływała na Klienta, powinna być obejrzana przez niego co najmniej trzy razy.

GRP

Całkowity punkt oglądalności.

Suma oglądalności wszystkich emisji reklamy wśród grupy docelowej.

Grupa docelowa

Zbiór osób bedących potencjalnymi konsumentami produktu, do których kierowany jest odpowiednio formułowany przekaz reklamowy.

Odsłona

Odsłony - jest to całkowita liczba wyświetleń wszystich podstron danej witryny przez użytkownika.

PV

Odsłony.

Rating

Odsetek grupy docelowej, który zetknie się z konkretną emisją reklamy. W przypadku telewizji wymiennie używa się pojęcia oglądalność, w przypadku radia - słuchalność, prasy - czytelnictwo.

RC

Koszt cennikowy nie zawiera rabatów.

ROS

Run on site (ROS) - w całej witrynie.

Średnia częstotliwość

Średnia liczba kontaktów z reklamą przypadająca na przedstawiciela grupy docelowej, wśród osób objetych zasięgiem kampanii.

UU

Unikalny użytkownik.

Użytkownik (Real user)

Użytkownicy (Real users) - jest to liczba użytkowników (internautów), którzy odwiedzili badaną witrynę.

Z definicji gemius:

Użytkownik (cookie) - osoba korzystająca z zasobów sieci WWW, identyfikowana dzięki cookie przypisanemu rodzajowi używanej przeglądarki internetowej. Z technicznego punktu widzenia oznacza to zatem unikalne cookie. Jeżeli jakiś użytkownik (cookie) wykonał w pewnym dniu 5 odsłon danej strony, to zwiększył liczbę odsłon tej strony o 5, natomiast liczba użytkowników (cookies) dla tej strony w tym dniu zwiększyła się o 1.

Zasięg 1+

Procent grupy docelowej, który przynajmniej raz zetknie się z reklamą w danym czasie.

Zasięg 2+

Procent grupy docelowej, który przynajmniej dwa razy zetknie się z reklamą w danym czasie.

Zasięg 3+

Procent grupy docelowej, który przynajmniej trzy razy zetknie się z reklamą w danym czasie.

Zasięg całkowity

Procent grupy docelowej, który przynajmniej raz zetknie się z reklamą w danym czasie.

Zasięg efektywny

Procent grupy celowej, który zetknie się z reklamą z co najmniej efektywną częstotliwością.