• b2b
  • Słownik

Średnia częstotliwość

Średnia liczba kontaktów z reklamą przypadająca na przedstawiciela grupy docelowej, wśród osób objetych zasięgiem kampanii.