• b2b
  • Słownik

Efektywna częstotliwość

Zakładana minimalna liczba powtórzeń danej reklamy, o której sądzi się, że będzie skuteczna dla osiągnięcia celów komunikacji. Jest ona wyrażana w postaci liczby, np. 3+. Oznacza to, że aby reklama efektywnie oddziaływała na Klienta, powinna być obejrzana przez niego co najmniej trzy razy.