• b2b
  • Słownik

CPP

Koszt zakupu 1 punktu GRP.

Koszt jednorazowego dotarcia reklamy do 1% grupy docelowej. Wylicza się go dzieląc koszt reklamy przez rating (GRP).