• b2b
  • Słownik

Zasięg efektywny

Procent grupy celowej, który zetknie się z reklamą z co najmniej efektywną częstotliwością.