• b2b
  • Słownik

Dom mediowy

Często nazywany również jako agencja mediowa. Domy mediowe zajmuję się planowaniem mediów, zakupem powierzchni pod reklamy oraz analizowaniem mediów. Głównym celem klienta, który korzysta z usług domu mediowego jest znalezienie najdogodniejszej formy reklamy dla jego produktów. Domy mediowe posiadają specjalne narzędzia do monitorowania mediów, analizowania trendów oraz zakupu mediów, m.in. w telewizji. W domach mediowych pracują tzw. media planerzy - osoby zajmujące się planowaniem mediów. Przykładem domu mediowego jest SPC House of Media.