• b2b
  • Słownik

Zasięg 2+

Procent grupy docelowej, który przynajmniej dwa razy zetknie się z reklamą w danym czasie.