• b2b
  • Słownik

Zasięg 3+

Procent grupy docelowej, który przynajmniej trzy razy zetknie się z reklamą w danym czasie.