• b2b
  • Słownik

Zasięg 1+

Procent grupy docelowej, który przynajmniej raz zetknie się z reklamą w danym czasie.