• b2b
  • Słownik

Rating

Odsetek grupy docelowej, który zetknie się z konkretną emisją reklamy. W przypadku telewizji wymiennie używa się pojęcia oglądalność, w przypadku radia - słuchalność, prasy - czytelnictwo.