Sokołów S.A.

Dla firmy Sokołów S. A. przeprowadziliśmy kampanię wprowadzająca na rynek nową markę, powstałą po połączeniu kilku zakładów mięsnych. Kampania prowadzona była w telewizji.

Przed kampanią marka nie była znana - jej znajomość wynosiła tylko 5%, a wspomagana znajomość - 58%. Po kampanii natomiast znajomość wzrosła aż do 31%, a wspomagana - do 78%!