DM Snacks

Prowadzona przez nas kampania sprzedażowa chrupek Flips pomogła zwiększyć sprzedaż o 20% (w stosunku do analogicznego okresu z roku poprzedniego).

Prowadzona była w telewizji i w kinie, jako że związana była z promocją filmu Iniemamocni.