• b2b
  • Aktualności

SPC House of Media nagrodzony Statuetką Marki Polskiej Gospodarki

.

pc1a Wicepremier Janusz Piechociński nagrodził dom mediowy SPC House of Media Statuetką Marki Polskiej Gospodarki, doceniając wkład firmy w promocję polskiej gospodarki za granicą i inspirujące prowadzenie Branżowego Programu Promocji dla branży kosmetycznej.

Rozdanie nagród odbyło się podczas konferencji podsumowującej realizację projektu systemowego Ministerstwa Gospodarki „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” w ramach „Dnia Przedsiębiorcy” 28 września 2015 na Stadionie Narodowym w Warszawie.

W ramach konferencji odbył się także panel dyskusyjny pt. „Przykłady dobrych praktyk w projekcie”, w którym uczestniczył prezes SPC, Roland Sprung.  W dyskusji wzięli udział wyróżniający się realizatorzy programów oraz polscy najwięksi polscy eksporterzy biorący udział w projekcie. Prezes Roland Sprung, dzieląc się doświadczeniami z realizacji Programu, powiedział:

Dzięki znakomitej współpracy z branżą kosmetyczną udało nam się zorganizować szereg wspólnych działań promujących ją za granicą – począwszy od tworzenia Polskiego Pawilonu Narodowego na najważniejszych światowych targach kosmetycznych (zorganizowaliśmy dla firm ponad 200 stoisk w spójnej, narodowej zabudowie), przez portal promujący branżę www.polishcosmetics.pl, zawierający katalog producentów, po konsekwentną kampanię PR-ową skierowaną do odbiorców biznesowych i mediów, dzięki której odnotowaliśmy prawie 200 publikacji o polskiej branży na całym świecie.
Po 3 latach prowadzenia Programu możemy powiedzieć, że branża jest skonsolidowana, a jej rozpoznawalność za granicą i eksport produktów znacznie wzrosły. Podczas przeprowadzonej przez nas ewaluacji Programu aż 39% firm zadeklarowało, iż ich eksport wzrósł w czasie trwania Programu o ponad 50%, natomiast 29% wprowadziło swoje produkty na więcej niż 9 nowych rynków (kolejne 33% – na 4-8 rynków). Uważamy, iż wspólne działania promocyjne polskiej branży kosmetycznej powinny być kontynuowane, koniecznie w formie jednolitej kampanii zakładającej współpracę przedsiębiorców, gdyż daje to znacznie lepszy efekt niż działania rozproszone.

Podczas konferencji podsumowano działania promujące polską gospodarkę za granicą, które organizowane były przez Ministerstwo Gospodarki w ramach Programu Operacyjnego o Innowacyjna Gospodarka. Mają być one kontynuowane w ramach nowego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) w kolejnej unijnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Dom mediowy SPC House of Media wraz z branżą kosmetyczną przygotowują się do II edycji Branżowych Programów Promocji.

Więcej informacji o konferencji tutaj.