• b2b
  • Aktualności

Kolejna kampania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie realizowana przez SPC

.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie powierzył domowi mediowemu SPC House of Media realizację nowej kampanii adresowanej do przedsiębiorstw, agencji zatrudnienia, instytucji szkoleniowych oraz gmin i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarcza lub oświatową.

Do zadań agencji należy zaplanowanie, zakup mediów oraz koordynacja działań promocyjnych, a także stworzenie scenariuszy i produkcja trzech spotów oraz dwunastu audycji radiowych. Kampania swym zasięgiem obejmuje obszar województwa mazowieckiego i jest prowadzona w regionalnych i lokalnych stacjach radiowych na Mazowszu. Działania zaplanowane są na okres od maja do końca października 2018 r.

SPC House of Media otrzymało zlecenie w wyniku wygranego przetargu rozpisanego przez WUP w pierwszym kwartale br. i jest to już czwarty projekt radiowy realizowany przez SPC dla tego Klienta.