• b2b
  • Aktualności

Nowa kampania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

.

Dom mediowy SPC House of Media realizuje na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie radiową kampanię promującą działania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dotyczących ułatwiania powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.